με τον Magritte πάνω από το σπίτι 75Χ75

με τον Magritte πάνω από το σπίτι 75Χ75