Λύτρας Σπύρος, Μπαρ, 80x100cm, Κάρβουνο σε ξύλο

Λύτρας Σπύρος, Μπαρ, 80x100cm, Κάρβουνο σε ξύλο

Λύτρας Σπύρος, Μπαρ, 80x100cm, Κάρβουνο σε ξύλο