Νάκου Αλεξάνδρα, Χωρίς τίτλο, 70×100, μικτή τεχνική

Νάκου Αλεξάνδρα, Χωρίς τίτλο, 70×100, μικτή τεχνική

Νάκου Αλεξάνδρα, Χωρίς τίτλο, 70×100, μικτή τεχνική