Νέζης Παναγιώτης, Τοτέμ, 25x25x51cm, Γύψος με χρώμα αυτοκινήτου

Νέζης Παναγιώτης, Τοτέμ, 25x25x51cm, Γύψος με χρώμα αυτοκινήτου

Νέζης Παναγιώτης, Τοτέμ, 25x25x51cm, Γύψος με χρώμα αυτοκινήτου