Σωτήρχος Στάθης, Πηνελόπη, 70x50cm, Ξυλογραφία με τρεις μήτρες

Σωτήρχος Στάθης, Πηνελόπη, 70x50cm, Ξυλογραφία με τρεις μήτρες

Σωτήρχος Στάθης, Πηνελόπη, 70x50cm, Ξυλογραφία με τρεις μήτρες