Χρυσανθόπουλος Αριστείδης, Με θυμάσαι_ 33X30, Ακουαρέλα

Χρυσανθόπουλος Αριστείδης, Με θυμάσαι_ 33X30, Ακουαρέλα

Χρυσανθόπουλος Αριστείδης, Με θυμάσαι_ 33X30, Ακουαρέλα