Οθωναίου-Φωτεινή-Περιπλάνηση-30x29cm-Μικτή-τεχνική