03

03

‘Η Γέννεση’, ακρυλικά σε καμβά, 60 x 80 cm