Μπλούκου Βασιλική,Romancero Gitano, 50x40cm, Μικτή τεχνική (Large)

Μπλούκου Βασιλική,Romancero Gitano, 50x40cm, Μικτή τεχνική (Large)

Μπλούκου-ΒασιλικήRomancero-Gitano-50x40cm-Μικτή-τεχνική