14.Εξουθένωση, 100Χ40Χ40εκ.,νήμα,τσιμέντο,ξύλο,σίδηρος ,2016

14.Εξουθένωση, 100Χ40Χ40εκ.,νήμα,τσιμέντο,ξύλο,σίδηρος ,2016

14.Εξουθένωση, 100Χ40Χ40εκ.,νήμα,τσιμέντο,ξύλο,σίδηρος ,2016