χωρίς τίτλο 2- γκλίτερ σε καμβά 120x120cm 2017

χωρίς τίτλο 2- γκλίτερ σε καμβά 120x120cm 2017

χωρίς τίτλο 2- γκλίτερ σε καμβά 120x120cm 2017