Αντωνόπουλος Γιάννης, 120x70x24cm, Λάδι σε καμβά

Αντωνόπουλος Γιάννης, 120x70x24cm, Λάδι σε καμβά

Αντωνόπουλος Γιάννης, 120x70x24cm, Λάδι σε καμβά