Χρυσανθόπουλος Αριστείδης, 29Χ29, Ακουαρέλα

Χρυσανθόπουλος Αριστείδης, 29Χ29, Ακουαρέλα

Χρυσανθόπουλος Αριστείδης, 29Χ29, Ακουαρέλα