Βαρουξάκη Σαμέλη Ελένη, Colors of life, 75x65cm, Ακρυλικό σε λινό καμβά

Βαρουξάκη Σαμέλη Ελένη, Colors of life, 75x65cm, Ακρυλικό σε λινό καμβά

Βαρουξάκη Σαμέλη Ελένη, Colors of life, 75x65cm, Ακρυλικό σε λινό καμβά