Κατσαρού Εκάτη Νεφέλη, Tower of Toil, 85x33x33cm, Κεραμικό επισμαλτωμένο

Κατσαρού Εκάτη Νεφέλη, Tower of Toil, 85x33x33cm, Κεραμικό επισμαλτωμένο

Κατσαρού Εκάτη Νεφέλη