Σαρρή Ρανιώ, Light blue vision, 120x100cm, Μικτή τεχνική

Σαρρή Ρανιώ, Light blue vision, 120x100cm, Μικτή τεχνική

Σαρρή Ρανιώ, Light blue vision, 120x100cm, Μικτή τεχνική