Μαναβή Πένη, Dnace me, 100x100cm, Λάδια και μελάνια σε καμβά

Μαναβή Πένη, Dnace me, 100x100cm, Λάδια και μελάνια σε καμβά

Μαναβή Πένη, Dnace me, 100x100cm, Λάδια και μελάνια σε καμβά