Ματζουρανάκη Χαρά, Ego function, 70x50cm, Ακρυλικό σε κανσόν

Ματζουρανάκη Χαρά, Ego function, 70x50cm, Ακρυλικό σε κανσόν

Ματζουρανάκη Χαρά, Ego function, 70x50cm, Ακρυλικό σε κανσόν