Μωραΐτου Ευσταθία, Μοναξιά, 90x50cm, Λάδι σε καμβά

Μωραΐτου Ευσταθία, Μοναξιά, 90x50cm, Λάδι σε καμβά

Μωραΐτου Ευσταθία, Μοναξιά, 90x50cm, Λάδι σε καμβά