Στεφάνου Μαίρη, Galactic Blossoming, 100x100cm, Λάδι και ακρυλικά σε καμβά

Στεφάνου Μαίρη, Galactic Blossoming, 100x100cm, Λάδι και ακρυλικά σε καμβά

Στεφάνου Μαίρη, Galactic Blossoming, 100x100cm, Λάδι και ακρυλικά σε καμβά