Τσιλιλή Ελένη, Χωρίς τίτλο, 50x70cm, Μικτή τεχνική

Τσιλιλή Ελένη, Χωρίς τίτλο, 50x70cm, Μικτή τεχνική

Τσιλιλή Ελένη, Χωρίς τίτλο, 50x70cm, Μικτή τεχνική