Αναδιώτου Λένα, Ο δρόμος προς την Ελευθερία, 100x80cm, Ακρυλικά σε καμβά

Αναδιώτου Λένα, Ο δρόμος προς την Ελευθερία, 100x80cm, Ακρυλικά σε καμβά