Λίζος Τάσος, Nike, 126x92cm, Cut paper

Λίζος Τάσος, Nike, 126x92cm, Cut paper