Κώστας-Παππάς-κατασκευή-λάμπα-φθορίου-120cm-ξύλινη-πινακίδα-σχέδιο-κάρβουνο-σε-χαρτι-120×200-1

Κώστας-Παππάς-κατασκευή-λάμπα-φθορίου-120cm-ξύλινη-πινακίδα-σχέδιο-κάρβουνο-σε-χαρτι-120×200-1