52fc6a53-641a-4a1a-8e03-7fd8aef28bc0

52fc6a53-641a-4a1a-8e03-7fd8aef28bc0

Αριάδνη Πεδιωτάκη “ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ” 20x15cm Οξυγραφία 2016