Μαλτέζου Μαρίνα, Lullaby, 41,5×54,5cm, Λάδι με πίσσα

Μαλτέζου Μαρίνα, Lullaby, 41,5×54,5cm, Λάδι με πίσσα

Μαλτέζου Μαρίνα, Lullaby, 41,5×54,5cm, Λάδι με πίσσα