ΜΠΛΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Συνάντηση, 50X70CM, ΜΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΠΛΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Συνάντηση, 50X70CM, ΜΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΠΛΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Συνάντηση, 50X70CM, ΜΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ