ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Ξύπνα Χαμογέλασε Ζήσε, 65x50cm, κάρβουνο και σκόνη σε χαρτί.

ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Ξύπνα Χαμογέλασε Ζήσε, 65x50cm, κάρβουνο και σκόνη σε χαρτί.

ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Ξύπνα Χαμογέλασε Ζήσε, 65x50cm, κάρβουνο και σκόνη σε χαρτί.