Πετρανάκη Αλεξάνδρα, Άτιτλο, 16x13x14cm, Πηλός, μαύρο βιομηχανικό χρώμα. (Large)

Πετρανάκη Αλεξάνδρα, Άτιτλο, 16x13x14cm, Πηλός, μαύρο βιομηχανικό χρώμα. (Large)

Πετρανάκη Αλεξάνδρα, Άτιτλο, 16x13x14cm, Πηλός, μαύρο βιομηχανικό χρώμα. (Large)