ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ, Τοπίο, 55x75cm, Υδατογραφία

ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ, Τοπίο, 55x75cm, Υδατογραφία

ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ, Τοπίο, 55x75cm, Υδατογραφία