ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ “ΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” 20.21.22 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

H ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ SUGAR BONGARD ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ. ΚΟΝΤΑ Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΕΛΙ ΜΕΛΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ “ΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” 20.21.22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ