Σπυριδούλα Αλτάνη, Πέπη Χρηστίδου, Μαργαρίτα Καραβασίλη

Σπυριδούλα Αλτάνη, Πέπη Χρηστίδου, Μαργαρίτα Καραβασίλη

Σπυριδούλα Αλτάνη, Πέπη Χρηστίδου, Μαργαρίτα Καραβασίλη