Νέζης Παναγιώτης, ¶175, 80x80cm, Μικτή τεχνική (Large)

Νέζης Παναγιώτης, ¶175, 80x80cm, Μικτή τεχνική (Large)