χωρίς τίτλο 7 -γκλιτερ σε καμβα 100x100cm 2017 (3)

χωρίς τίτλο 7 -γκλιτερ σε καμβα 100x100cm 2017 (3)

χωρίς τίτλο 7 -γκλιτερ σε καμβα 100x100cm 2017 (3)