Αντζουλίδης Αντώνης, 55x50cm, Μικτή τεχνική σε μουσαμά

Αντζουλίδης Αντώνης, 55x50cm, Μικτή τεχνική σε μουσαμά

Αντζουλίδης Αντώνης, 55x50cm, Μικτή τεχνική σε μουσαμά