Αποστόλου Μαρία, 43x63cm, gouache σε χαρτί

Αποστόλου Μαρία, 43x63cm, gouache σε χαρτί

Αποστόλου Μαρία, 43x63cm, gouache σε χαρτί