Βλαντωνοπούλου Φανή, 28 x 50, Ακουαρέλα και λάδι σε ξύλο

Βλαντωνοπούλου Φανή, 28 x 50, Ακουαρέλα και λάδι σε ξύλο

Βλαντωνοπούλου Φανή, 28 x 50, Ακουαρέλα και λάδι σε ξύλο