Δραγάτση Φρύνη, 60x45cm, Ακρυλικό σε χαρτί

Δραγάτση Φρύνη, 60x45cm, Ακρυλικό σε χαρτί

Δραγάτση Φρύνη, 60x45cm, Ακρυλικό σε χαρτί