Καράλη Αγγέλα,45x60cm, μικτή τεχνική σε μουσαμά

Καράλη Αγγέλα,45x60cm, μικτή τεχνική σε μουσαμά

Καράλη Αγγέλα,45x60cm, μικτή τεχνική σε μουσαμά