Κοσμίδου Rose Σοφία, Μικτή τεχνική

Κοσμίδου Rose Σοφία, Μικτή τεχνική

Κοσμίδου Rose Σοφία, Μικτή τεχνική