Κωνσταντίνος Τόλης _ Konstantinos Tolis, Horizon, acrylic on canvas, 100x 100 cm

Κωνσταντίνος Τόλης _ Konstantinos Tolis, Horizon, acrylic on canvas, 100x 100 cm

Κωνσταντίνος Τόλης _ Konstantinos Tolis, Horizon, acrylic on canvas, 100x 100 cm