Σταυρούλα Μιχαλοπούλου_ Stavroula Michalopoulou, Seabed Scenery, acrylic on canvas, 100×90 cm

Σταυρούλα Μιχαλοπούλου_ Stavroula Michalopoulou, Seabed Scenery, acrylic on canvas, 100×90 cm

Σταυρούλα Μιχαλοπούλου_ Stavroula Michalopoulou, Seabed Scenery, acrylic on canvas, 100×90 cm