Κανέλλου Εβίτα, Female Nude, 70x50cm, Μικτή τεχνική

Κανέλλου Εβίτα, Female Nude, 70x50cm, Μικτή τεχνική

Κανέλλου Εβίτα, Female Nude, 70x50cm, Μικτή τεχνική