Ματζουρανάκη Χαρά, Χωρίς τίτλο, 120x100cm, Ακρυλικά σε καμβά

Ματζουρανάκη Χαρά, Χωρίς τίτλο, 120x100cm, Ακρυλικά σε καμβά

Ματζουρανάκη Χαρά, Χωρίς τίτλο, 120x100cm, Ακρυλικά σε καμβά