Μαυρολέων Κατερίνα, Δέσμη φωτός, 55x55cm, Μικτή τεχνική

Μαυρολέων Κατερίνα, Δέσμη φωτός, 55x55cm, Μικτή τεχνική

Μαυρολέων Κατερίνα, Δέσμη φωτός, 55x55cm, Μικτή τεχνική