Μιχαηλίδου Νίκη, Θαλασσινή πανσέληνος, 100x100cm, Μικτή τεχνική

Μιχαηλίδου Νίκη, Θαλασσινή πανσέληνος, 100x100cm, Μικτή τεχνική

Μιχαηλίδου Νίκη, Θαλασσινή πανσέληνος, 100x100cm, Μικτή τεχνική