Πανουτσόπουλος Γιάννης, Βάρκα στη στεριά, 72x58cm, Λάδι σε καμβά

Πανουτσόπουλος Γιάννης, Βάρκα στη στεριά, 72x58cm, Λάδι σε καμβά

Πανουτσόπουλος Γιάννης, Βάρκα στη στεριά, 72x58cm, Λάδι σε καμβά