Αγιακάτσικα Ειρήνη, 90x60cm,

Αγιακάτσικα Ειρήνη, 90x60cm,