Αρνή Μαίρη, Ελευθερία, 50x50cm, Ακρυλικό σε καμβά

Αρνή Μαίρη, Ελευθερία, 50x50cm, Ακρυλικό σε καμβά