Βλασερού Μαρία, The loudest silence, 150x100cm, Ακρυλικά σε καμβά

Βλασερού Μαρία, The loudest silence, 150x100cm, Ακρυλικά σε καμβά